ნაკრები მანქანით ტვირთების ტრანსპორტირება

ნაკრები (გრუპაჟული) ტვირთების ტრანსპორტირების სერვისი არის იმ კომპანიებისთვის, რომელთაც სურთ მცირერაოდენობის ტვირთების ტრასნპორტირება უმოკლეს ვადებში.
ჩვენ ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ნაკრები ტვირთის ორმხრივი ტრანსპორტირება
(იმპორტი/ექსპორტი) ევროპის ნებისმიერი ქვეყნებიდან, თურქეთიდან და ყოფილი საბჭოთა კავშირის
რესპუბლიკებიდან საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში.
კომპანიის ლიდერობას ამ სფეროში განაპირობებს მრავალწლიანი გამოცდილება, 24 საათიან სერვისზე წვდომა და საწყობები ლოგისტიკურად სტრატეგიულ ლოკაციებზე.
ნაკრები ტვირთების ტრანსპორტირების მომსახურება მოიცავს:
∙ ნებისმიერი ტიპის შეფუთვის ტვირთის ტრანსპორტირებას
∙ საშიში ტვირთის ტრანსპორტირებას
∙ საჭირო საბუთების მომზადებას
∙ საბროკერო და საწყობის მომსახურებას
∙ ტვირთის ჩამოსვლამდე საბუთების შემოწმებას