დაზღვევა

იმის გათვალისიწნებით რომ კარგად გვესმის ჩვენი სახელშეკრულებო ვალდებულებები და ჩვენს საქმიანობასთან დაკავშირებული რისკები, ჩვენი კომპანიის პასუხისმგებლობა რომელიც დაკავშირებულია ტვირთის გადაზიდვასა და სატერმინალომომსახურებასთან, პასუხისმგებლობა დაზღვეულია საერთაშორისო კონვენციის თანახმად. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ტვირთის დაზღვევის მომსახურება თქვენი მოთხოვნის მიხედვით. პასუხისმგებლობის დაზღვევა | კონტრაქტის დაზღვევა | ტვრირთის დაზღვევა | საწყობის დაზღვევა თუ თქვენ გინდათ გამორიცხოთ ყველა სახის რისკი და დააზღვიოთ ტვირთი ყველა შემთხვევისაგან ან ეჭვობთ მის აუცილებლობაზე, ჩვენი სპეციალისტები დაგეხმარებიან ყველა რისკის ობიექტურად შეფასებაში, მოგაწვდიან სტატისტიკურ ინფორმაციას, გაგიზიარებენ თავის საექსპერტო აზრს და დაგეხმარებიან ოპტიმალურ გადაწყვეტილების მიღებაში.